Úvod O nás Aktuálne aktivity Galéria Kontakt

2 % Z DANE ZA ROK 2017

OZ DIVOŽIENKY
F. Lehára 6
984 01 Lučenec
IČO: 45024120

IBAN číslo účtu: SK2609000000005065333909

Postup pri poukazovaní 2 % z dane:

Ak ste ZAMESTNANEC

  • Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu, požiadajte ho aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
  • Na základe údajov v Potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy (editovateľné) do výšky 2 % (3%, ak ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.
  • Najneskôr do 30. 4. 2018 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatenej dani daňovému úradu.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA

  • Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A aj B) vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 2% (3% podobne ako u zamestnancov) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2018 na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

  • Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 1% (2 %) z dane, suma však musí byť minimálne 8 eur.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámka:

  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma, NIE však poukázaná suma) – novinka.
  • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vami poukázané % v prospech vybraného prijímateľa.

Darovať 2 % môžete aj online cez systém Ďakujeme.sk

Ak ste sa nás rozhodli podporiť, ďakujeme za Váš dar.