Úvod O nás Aktuálne aktivity Galéria Kontakt

Divožienky

Sme skupinka, ktorú spájajú podobné zážitky, skúsenosti. Spoločne hovoríme o tom, čo nás trápi, teší, čo sa s nami deje. Dávame si navzájom spätnú väzbu a podporu tak, že vyjadrujeme svoje pocity, postoje, názory spojené s tým, čo niekto hovorí, alebo robí. Učíme sa viac o sebe samom, spoznávame iných a učíme sa od nich zvládať náročné životné situácie. Chceme byť výnimočné a zároveň uznávame hodnotu a výnimočnosť druhého.

Prečo to funguje?

Máme spoločné problémy - onkologické ochorenie. Sme v otvorenom, slobodnom kontakte medzi sebou a zvyčajne sa nám darí premieňať svoje ťažkosti, ktoré nás dali do kopy. Vzájomne sa o sebe dozvedáme, že aj iní majú podobné problémy, že v tom človek nie je sám, nie je úplne odlišný od ostatných a teda mu môžu druhí aj rozumieť. Onkologické ochorenie prináša so sebou rad pracovných, finančných, rodinných partnerských problémov. V atmosfére dôvery, ktorá medzi nami je, sa rozprávame o svojich problémoch a dávame si podporu, ale aj riešenia. Cítime sa slobodní a je pre nás prirodzené, starať sa o druhých a pomáhať si navzájom.

Divožienky sprostredkovávajú osobné a medziľudské výzvy, stretávajú ľudí, ktorí nám pomôžu zmeniť pohľad na veľa vecí – na seba, medziľudské vzťahy. Poznanie a podpora získaná medzi nami prostredníctvom zážitku, do veľkej miery obohacuje mení život nás všetkých.

Máličko z mystiky

Divožienky ako také patria k jednému zo štyroch prastarých magických národov, ktoré pochádzajú z veku Fireh. Krajinou ich pôvodu, alebo ich pôvodného domova bola mytologická krajina Zibret. Divožienky sa starali o prírodu, tvorili niečo nové a boli nezraniteľné a nesmrteľné. Boli to bohyňami prírody, vnútorného ohňa a jemnosti

No tak ako sa to stalo mnohým z nižších božstiev, tak aj divožienky na konci veku Fireh boli donútené okolnosťami a hlavne vyššími bohmi zostúpiť na Zem. Len niekoľko z nich si zachovalo skutočnú nesmrteľnosť a zostali v Zibreh aby sa starali prírodu, aby udržiavali rovnováhu a takisto starali sa o záhrady a lesy v okolí Božského ostrova. Ostatné, ktoré zostúpili na zem, žili najskôr spoločne v jednom lese. Dožívali sa dlhovekosti neplatili na ne bežné choroby a mali magické schopnosti. No mnoho z ich sily pominulo, tak ako aj ich božstvo. Aj naďalej sa starali o prírodu a o udržiavanie vnútorného ohňa u ľudí. Problém nastal, keď začali zneužívať svoje schopnosti a prílišne vábiť mladých mužov. Ich hýrivý život a nedbanlivé správanie k prírode nahnevalo samotnú Matku Prírodu a poslala na nich chorobu.

Mnoho z divožienok povymieralo a zvyšné dostali príučku. Ako na znak pokory prijali podoby malých dievčat, ktoré si Matka Príroda hneď obľúbila. Každá zo zvyšných divožienok odišla do inej krajiny, kde bývala vo svojom lese. V každom lese sa nachádzalo nejaké špeciálne miesto, ktoré bolo posvätné, keďže pripomínalo časť krajiny Zibret.